Deel dit nieuws:

Meer kinderen dan volwassenen hebben Post Covid.

Het RIVM schrijft dat ruim 3% van de volwassenen van 26 of ouder Post Covid hebben, 39% al 1 tot 2 jaar last te hebben en 32% zelfs 2 tot 3 jaar. Bij jongeren tussen de 12 en 25 jaar is dat ongeveer 5%, 30% al 1 tot 2 jaar en 9% zelfs 2 tot 3 jaar te hebben. Veel minder dan de helft van de mensen heeft een diagnose gekregen van de huisarts.

Van de mensen die aangeven langdurige klachten te hebben, geeft bijna een kwart van de volwassenen en een vijfde van de jongeren aan dat ze zich in het dagelijks leven heel erg beperkt voelen. Ze voelen zich onder meer vaak heel vermoeid. Ook klachten als geheugen – en concentratieproblemen, benauwdheid of kortademigheid worden vaak genoemd. Daarbij kan de ernst van de klachten per persoon sterk verschillen. Volwassenen geven vaak aan dat ze hun verantwoordelijkheden minder goed kunnen nemen. Bijvoorbeeld als het gaat om het huishouden of hun werk. Verder blijkt uit nieuwe gegevens van huisartsen dat het aantal volwassenen dat de huisarts bezoekt voor geheugen – en concentratieproblemen nog steeds flink hoger is dan voor de coronatijd (2019). Opvallend is dat deze stijging vooral voorkomt in de leeftijdsgroep 24-45 jaar (stijging van 60% ten opzichte van 2019). Bij ouderen is het aantal bezoeken voor geheugen – en concentratieproblemen terug op het niveau van 2019.

Lees hier het hele artikel