Deel deze informatie:

Post Covid

Veel mensen houden na een corona besmetting nog maandenlang klachten van Covid-19. Dan hadden we het over ‘long covid’ en nu ‘Post Covid’. Ze ervaren extreme vermoeidheid, cognitieve problemen, kortademigheid en een keur aan andere klachten. Die klachten nemen toe na een inspanning [PEM] en kunnen het dagelijks functioneren ernstig beperken. Het treft zowel mensen die in het ziekenhuis zijn opgenomen, maar ook die een relatief milde infectie thuis hebben doorgemaakt. Je hebt ook mensen waar klachten inmiddels al jarenlang aanhouden, die zelfs een WIA uitkering ontvangen en waar je ook de link kunt zien met bijvoorbeeld ME/cvs.

Er zijn nog geen objectieve criteria voor een diagnose of bewezen effectieve behandeling van deze ziekte. Er is wél een definitie van de WHO, de Wereld Gezondheid Organisatie. De samenvatting daarvan is:

  • Er moet sprake zijn geweest van een waarschijnlijke of bevestigde Covid-19.
  • Symptomen die drie maanden na Covid-19 aanhouden of na aanvankelijk herstel opnieuw optreden en minstens twee maanden duren.
  • De klachten worden niet verklaard door een andere diagnose.
  • Veel voorkomende symptomen zijn extreme vermoeidheid, concentratie en geheugenproblemen, kortademigheid en veel andere klachten die kunnen toenemen na inspanning. Ze kunnen in periodes verschillen in ernst of verminderen in de loop van de tijd.

 

De door ons gehanteerde informatie en criteria komen vooral voort vanuit de WHO, RIVM, C-Support, Gezondheidsraad, het Maatschappelijk Impact Team en Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde

Deel deze informatie: