Deel dit nieuws:

Willekeur in beoordelen van Post Covid en ME/cvs

Wij zeggen het tegen al onze patiënten die gebruik maken van onze dienst Arbeid en inkomen: “de beoordeling van arbeidsongeschiktheid is een loterij. Dat blijkt nu zelfs uit het jaarverslag 2023 van de rechtspraak!

Het gaat over de begeleiding door een bedrijfsarts van een Post Covid patiënt als men in het jaarverslag schrijft: ‘Bij arbeidsconflicten waarbij sprake is van een werknemer met long covid-klachten kunnen zich soms situaties voordoen die als knellend worden ervaren. Er zijn zaken waarbij de bedrijfsarts in het kader van re-integratie adviseert dat de zieke werknemer het aantal werkuren volgens een tijd-contingent hervattingsschema kan uitbreiden, terwijl de werknemer juist meent dat dit niet overeenstemt met het grillige ziekteverloop en dat overmatige inspanning voorkomen moet worden. De rechter kan voor een dilemma komen te staan met betrekking tot de vraag of het deskundigenoordeel van het UWV zonder meer gevolgd moet worden of dat de werknemer (deels) gelijk heeft met de stelling dat re-integratieinspanningen tot een verminderde kans op herstel zullen leiden.’

Je zou als patiënt verwachten dat iedere arts nu wel kan weten dat bij iedere chronische aandoening tijdcontingent re-integreren verstandig is, behalve bij Post Covid en ME/cvs! Daar doe je dat op geleide van klachten, niet structureel over grenzen heen, Pacing. Zij noemen het klachtcontingent. Maar je verwacht te veel als patiënt: lang niet iedere arts weet- of gelooft dat, we maken het dagelijks mee.

Ook een schrijnend verhaal gaat over een medewerkster van Erasmus MC die verweten werd onvoldoende mee te werken aan haar re-integratie, en waarvan de arbeidsovereenkomst werd ontbonden. Dat alles op basis van de beoordeling van bedrijfsarts én de verzekeringsarts in een Deskundigen Oordeel. Merkwaardig, maar ook weer mooi detail: de WIA-beoordeling resulteerde in een IVA. Wat we altijd zeggen: “de beoordeling is net zo grillig als het beloop van de ziekte: afhankelijk van de verzekeringsarts.

Met dank aan Jim Faas, die het ook zéér terecht uitschreeuwt: zorg nu eindelijk met gezwinde spoed voor een (al is het maar voorlopige) leidraad voor de arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen bij Post Covid. En vergeet dan ME/cvs niet!